Start-Up

Start-Up

เรืองย่อ : เป็นซีปรี่ย์ประเทศเกาหลีผลิตโดย Netflix เรื่องราวของนักธุรกิจตั้งใจ 2 คน ก็คือ ซี่รี่ย์เกาหลี นัมจูฮยอกรวมทั้งเบซูจี ทั้งคู่มีความต้องการยิ่งใหญ่สำหรับเพื่อการสร้างอาณาจักร Silicon Valley ที่ประเทศเกาหลี